Zolve Konsulent Trondheim

Elektronikk og hardware

Alle embedded-produkter må ha hardware med godt design. Zolve utvikler og designer hardware, og gjør kontinuerlige konsekvensanalyser av designvalg. Dessuten gir vi kundene en grundig dokumentert designprosess. Zolve-teamet har bred erfaring innen utvikling og design av industrielle produkter, som applikasjoner til ultralyd, instrumentering og kontroll- og styringssystemer. Vi samarbeider med lokale underleverandører med lang erfaring innen mekatronikk og kretskortutlegg.

 

Zolve kan hjelpe deg med:

 • Krav- og designspesifikasjon
 • Konsekvensanalyser av designvalg
 • Rådgivning og design review
 • Skjemategning
 • Instrumentering (ultralyd, sensorgrensesnitt, målekretser, m.m.)
 • Mikrobølge / RF
 • EMC / EMI
 • Design for test- og produksjon
Zolve Konsulent Trondheim
Zolve Konsulent Trondheim

FPGA og digital design

FPGA er et foretrukket valg av prosesseringsenhet i en rekke embedded-systemer. Årsaken til det, er en kombinasjon av pris, ytelse og fleksibilitet. FPGA-teknologien er i rivende utvikling, og kan brukes i en rekke produkter: Fra de helt enkle sensorene med små krav til prosessering, til komplekse systemer med avansert sensorteknologi, store datamengder og krav om høyhastighets parallellprosessering. SoC FPGA kombinerer prosessor- og FPGA-arkitektur i én brikke. Zolve-teamet er eksperter på både FPGA og SoC FPGA, og sørger for at produktet ditt får den optimale løsningen.

Zolve kan hjelpe deg med:

 • Konsept og design-spesifikasjon
 • Simulering og testbenker
 • Digitale enhetsdrivere
 • Multi-kanals datainnsamling og prosessering
 • Signalbehandling (filtrering, FFT, koding/dekoding, m.m.)
 • Kommunikasjons-linker
 • Sikkerhet / kryptering
 • Klokkedomene-kryssing, timing-analyze m.m.
 • Ressursoptimalisering
Zolve Konsulent Trondheim

Software

Zolve-teamet har lang erfaring med full-stack softwareutvikling; fra embedded software og native/desktop applikasjoner, til web backend, databaser, web frontend og apper. Vi er også spesialister på å tilpasse, bygge og boote embedded Linux for systemer med ARM og SoC FPGA. Zolve utvikler høykvalitets software for bruk i sluttproduktet, samt til test og verifikasjon av hardware i utviklingsfasen.

 

 

Zolve kan hjelpe deg med:

 • Rådgivning og spesifikasjonsgjennomgang
 • Systemarkitektur og design
 • Embedded Linux (Yocto, Buildroot, Ångström)
 • Embedded software (C++, Python, m.m.)
 • Web backend og databaser (Java, PHP, NodeJS, m.m.)
 • Web frontend og skyløsninger (HTML5, JavaScript, m.m.)
 • Databaser (SQL, NoSQL, m.m.)
 • Apper (Android og iOS)
 • Desktop software
 • Software for test og hardware-verifikasjon
Zolve Konsulent Trondheim

Kvalitetssikring

Når et produkt utvikles, er det svært viktig med ryddig og oversiktlig dokumentasjon av alle steg. Dette sikrer kvalitet i design, utførelse og leveranse. I tillegg er oversiktlig dokumentasjon viktig for reproduksjon og vedlikehold av produktet. Zolve sørger for kvalitetssikring gjennom hele utviklingsprosessen.

Zolve har fokus på:

 • Dokumentasjon
 • Revisjonskontroll
 • Design for test
 • Design for produksjon
 • Avvikshåndtering
 • Levetidsanalyser
 • Kvalitetsprosedyrer
Zolve Konsulent Trondheim
Scroll to top