Våre referanser

Zolve har helt siden oppstarten jobbet for flere store industriaktører i Norge. Nedenfor er noen av våre referanser.

Norbit ODM

Norbit ODM utvikler skreddersydde innovative produkter, systemer og løsninger for industrielle aktører. Zolve bistår Norbit ODM i diverse prosjekter som utvikling av FMCW radar og antenne-løsninger.

Norbit ITS

Norbit ITS er en betydelig aktør både nasjonalt og internasjonalt innen utvikling og leveranse av CEN DSRC produkter. Zolve bistår Norbit ITS i diverse prosjekter som involverer både hardware- og softwareutvikling

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime er produsent og leverandør av høyteknologiske posisjonering-, overvåking-, navigasjon- og automasjonssystemer til skip og offshore installasjoner. Zolve bistår Kongsberg Maritime i nyutvilking av et tilstandsovervåkningssystem som skal gi bedre levetidsanalyse og senke servicekostnadene til mekaniske installasjoner.

 

The Switch

The Switch utvikler, produserer og leverer blant annet frekvensomformere og generatorer for bruk i forskjellige applikasjoner som fremdrift på skip og til vindkraft. Zolve bistår i utviklingen av FPGA-firmware for bruk på blant annet The Switch sin DC-hub.

Cadatech

Cadatech har utviklet en pan&tilt-enhet til bruk under vann ned til 6000m dybde. Pan&tilt-enheten har markedsledende ytelse i form av høy posisjons-nøyaktighet, høyt tilgjengelig moment og robusthet. Zolve har hjulpet Cadatech med å utvikle software til pan&tilt-enheten for blant annet kalibreringsrutiner for nøyaktig posisjonsavlesning.

 

 

NTNU Technology Transfer

NTNU Technology Transfer (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Zolve har bistått TTO i utviklingen av programvare og drivere for konfigurering og monitorering av radar samt visualisering av radar-data for bruk i autonom ferje.

Scroll to top