Noen av våre referanser

Zolve har helt siden oppstarten jobbet for flere store industriaktører i Norge. Nedenfor er noen av våre referanser.

Dolphitech

Dolphitech sin DolphiCam2 er et banebrytende ultralydapparat for Non Destructive Testning (NDT) av forskjellige materialer, f.eks. aluminium og CFRP. Zolve bistår Dolphitech med FPGA-utvikling på DolphiCam2.

 

Hark Technologies

Hark Technologies sin EcoMonitor kan enkelt kobles til strømmåleren i sikringskapet for å monitorere strømforbruket presist og stabilt i sanntid. Zolve bistår Hark i utviklingen av hardwaren til EcoMonitor samt utviklingen av testutstyr for storskala produksjon.

Nortroll

Nortroll utvikler og leverer utstyr og løsninger for styring og overvåking av mellomspennings distribusjonssystemer. Zolve har bistått Nortroll med utvikling av analoge og digitale IO-moduler for bruk i styringsskap til distribusjonssystemer.

Norbit ODM

Norbit ODM utvikler skreddersydde innovative produkter, systemer og løsninger for industrielle aktører. Zolve bistår Norbit ODM i diverse prosjekter som utvikling av FMCW radar og antenne-løsninger.

Norbit ITS

Norbit ITS er en betydelig aktør både nasjonalt og internasjonalt innen utvikling og leveranse av CEN DSRC produkter. Zolve bistår Norbit ITS i diverse prosjekter som involverer både hardware- og softwareutvikling

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime er produsent og leverandør av høyteknologiske posisjonering-, overvåking-, navigasjon- og automasjonssystemer til skip og offshore installasjoner. Zolve bistår Kongsberg Maritime i flere prosjekter med softwareutvikling

 

The Switch

The Switch utvikler, produserer og leverer blant annet frekvensomformere og generatorer for bruk i forskjellige applikasjoner som fremdrift på skip og til vindkraft. Zolve bistår i utviklingen av FPGA-firmware for bruk på blant annet The Switch sin DC-hub.

Cadatech

Cadatech har utviklet en pan&tilt-enhet til bruk under vann ned til 6000m dybde. Pan&tilt-enheten har markedsledende ytelse i form av høy posisjons-nøyaktighet, høyt tilgjengelig moment og robusthet. Zolve har hjulpet Cadatech med å utvikle software til pan&tilt-enheten for blant annet kalibreringsrutiner for nøyaktig posisjonsavlesning.

 

 

NTNU Technology Transfer

NTNU Technology Transfer (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Zolve har bistått TTO i utviklingen av programvare og drivere for konfigurering og monitorering av radar samt visualisering av radar-data for bruk i autonom ferje.

Scroll to top