Ludvik Rønning

Mastergradstudent (Elektronisk systemdesign og innovasjon)
Spesialisering i design av digitale systemer

   

Scroll to top