Ludvik Rønning

Mastergrad i Elektronisk systemdesign og innovasjon
Spesialisering i design av digitale systemer

   

Scroll to top